Contact

Zoek je een oplossing voor jouw kind?

Heb je vragen over onze werking?

Wil je eens praten met onze ouders?

Wil je je engageren als vrijwilliger?

Word je meter of peter van onze werking?

Zoek je een stageplaats in het kader van jouw opleiding?

Wil je ons steunen via sponsoring of giften?


Contact:

Email: passhuis@gmail.com of contact@passhuis.be

 
 
 
 

Telefoon: 0499/541657 (voorzitter)           0468/008384 (werking)

Rekeningnummer Passhuis: BE59 9731 3581 8626

 

Raad van Beheer:


Peter Claes: voorzitter, personeel en financiƫn, ouder

Herman Vanmunster: ondervoorzitter, patrimonium, ouder

Greet Vanwelkenhuyzen: facilities, ouder

Sandra Haiverlain: verantwoordelijke dagelijkse werking, ouder

Marc Claes: secretaris

Kathleen Lantin: communicatie

Linda Herbots: beleid en lokale besturen

Katia Grosemans: bestuurder

Carine Michiels: bestuurder

Walter Brems: bestuurder

Marijke Parent: bestuurder, ouder

Henri Bonnet: bestuurder, ouder

Erwin Van De Weyer: bestuurder, ouder

Gudrun Molenberghs: bestuurder, ouder


Team:


Gina Van Exel, begeleider

Isabel Beirens, begeleider

Niels Expeels, begeleider

Sofie Gilissen, begeleider

Elien Coomans, begeleider

Sandra Haiverlain, dagelijkse leiding