Passhuis vzw

SAMEN VOOR ELKAAR

Beschermende maatregelen naar aanleiding van het Coronavirus.

De dagwerking wordt georganiseerd met strikte maatregelen rond hygiene en social distancing. Onze begeleiding binnen- en buitenshuis is hier op afgestemd.

Contacteer ons om te horen wat wel of nog niet mogelijk is.

Passhuis is een door het VAPH erkend ouderinitiatief.

Momenteel vangen we 7 jongeren of jongvolwassenen op. We zijn onze dagwerking verder aan het inrichten. We hebben nog één bijkomende plaats.


Bij interesse kan je ons contacteren.

WAT WE ZELF DOEN, DOEN WE BETER.


PROBLEMEN LOSSEN WE OP DOOR DE OMGEVING TE VERANDEREN, NIET HET KIND.


OUDERS ZIJN GEBRUIKER EN EIGENAAR. WE BEPALEN ZELF WAT WE DOEN.

Ontstaan                                                                                         


Passhuis vzw is ontstaan vanuit een engagement en initiatief van enkele ouders van kinderen met autismespectrumstoornis. Omwille van de zorg- en begeleidingsbehoefte van hun kinderen konden zij onvoldoende terecht in het bestaande zorglandschap om kwalitatieve en kindgerichte opvang en begeleiding voor hun kinderen te verzekeren.


 Unieke structuur 


Passhuis vzw is van en voor de personen met autismepectrumstoornis of hun ouders/familieleden die gebruik maken van de diensten van de vzw. Onze beheersstructuur is hier volledig op gebaseerd. Deelnemen aan de diensten van de vzw betekent mee beheren. Elke ouder van een kind met autismespectrumstoornis of de persoon zelf wordt na een try-outperiode en na wederzijdse goedkeuring opgenomen als beheerder van de vzw. Dit garandeert een kindgerichte en individuele benadering van elk kind. Elke ouder kent zijn/haar kind het best en is als ervaringsdeskundige volwaardig participant in alle aspecten van het beheer en de werking van de vzw.