In de pers

PERSTEKSTEN EN PUBLICATIES

OUDERS STARTEN EIGEN OPVANG VOOR HUN KINDEREN MET AUTISME.

Sint-Truiden, Landen, Geetbets.

Enkele ouders van kinderen met autisme zijn met Passhuis vzw onlangs zelf de opvang voor hun kinderen opgestart. Zij zorgen zelf voor de opvang en begeleiding van hun kinderen en zetten hiervoor gekwalificeerd personeel in.

Wij vonden onze gading niet in de bestaande zorginitiatieven waar gewerkt wordt met wachtlijsten en je akkoord moet gaan met de manier waarop de opvang georganiseerd wordt.

Na jaren van ervaring opdoen, deskundigheid verwerven en bijscholing volgen, hebben we besloten om het heft zelf in handen te nemen. Wat we zelf doen, doen we beter. Samen met enkele ouders hebben we een vzw opgericht, Passhuis vzw, om deze kinderen de zorg en kwaliteit te bieden die ze verdienen. Onze structuur is uniek in het zorglandschap. De ouders met hun kinderen zijn niet alleen gebruikers van de dienstverlening maar ook beheerder. Samen bepalen we het zorgaanbod en werken we er zelf aan mee. Geen logge, ondoorzichtige beheerstructuren en overlegorganen bij ons, alles wat we doen is in het rechtstreekse belang van de kinderen.

Ons personeel betalen we met PAB-middelen en hopelijk op termijn met de nieuwe persoonsvolgende financiering. Voor onze werkingskosten zijn we aangewezen op eigen middelen, sponsoring en giften. Hiervoor zijn we voortdurend activiteiten aan het organiseren: op 21 november organiseren we een quizavond en in het voorjaar van 2016 onderneemt één van de ouders een voettocht naar Santiago de Compostella.Het Laatste Nieuws 13/08/2016

Het Laatste Nieuws 19 mei 2016

Kerk en Leven Federatie Landen 16 maart 2016

Gemeentelijk Informatieblad Geetbets Editie december 2015