Contact

Zoek je een oplossing voor jouw kind?

Heb je vragen over onze werking?

Wil je je engageren als vrijwilliger?

Zoek je een stageplaats in het kader van jouw opleiding?

Wil je ons steunen via sponsoring of giften?


Contact:

Email: passhuis@gmail.com of contact@passhuis.be

 
 
 
 

Telefoon: 0499/541657

Rekeningnummer Passhuis: BE59 9731 3581 8626

 

Raad van Beheer:


Peter Claes, voorzitter

Herman Vanmunster, ondervoorzitter

Greet Vanwelkenhuyzen, bestuurder dagelijkse werking

Sandra Haiverlain, bestuurder dagelijkse werking

Kris Vanwelkenhuyzen, penningmeester

Marc Claes, secretaris

Kathleen Lantin, communicatieverantwoordelijke

Linda Herbots, verantwoordelijke lokale besturen


Team:


Gina Van Exel, begeleider

Belinda Vets, begeleider

Isabel Beirens, begeleider

Greet Vanwelkenhuyzen, dagelijkse leiding

Sandra Haiverlain, dagelijkse leiding